Măsuri fiscale instituite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 315 din 29.03.2021

Dispozițiile OUG nr. 19/2021 instituie o serie de măsuri fiscale determinate, conform expunerii de motive, pe de o parte de necesitatea susținerii operatorilor economici în contextul prelungirii pandemiei COVID19 și a efectelor economice nefaste ale acestei pandemii si, pe de alta parte, de necesitatea implementării unor clarificări de ordin tehnic în unele domenii, cum ar fi colectarea și deducerea TVA sau deducerea cheltuielilor cu achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale.

  • Se prelungește scutirea obligației de plată a impozitului specific unor activități din domeniul HORECA (potrivit Legii nr. 170/2016).

Scutirea acordată operatorilor din domeniul HORECA prin OUG nr. 226/2020, respectiv scutirea de plată a obligației impozitului specific unor activități pentru o perioadă de 90 de zile începând cu 1 ianuarie 2021, se prelungește pentru încă 90 de zile, începând cu 1 aprilie 2021.

Așadar, operatorii care datorează impozitul specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016, vor stabili impozitul specific datorat prin împărțirea impozitului anual, calculat conform anexelor Legii nr. 170/2016, la 365 de zile calendaristice și înmulțirea rezultatului cu diferența dintre 365 de zile calendaristice și zilele de scutire (180 până în prezent).

  • Se modifică modul de deducere a cheltuielilor operatorilor economici cu educația timpurie a copiilor angajaților.

În prezent, conform art. 25 din Codul Fiscal, cheltuielile cu educația timpurie a copiilor angajaților nu sunt considerate cheltuieli deductibile, însă, ca o facilitate fiscală acordată operatorilor care organizează educația timpurie din fonduri proprii (creșe și grădinițe), contribuabilii pot scădea din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educația timpurie, în limita a 1500 lei de copil pe lună.

Modificarea vizează eliminarea facilității fiscale, care, conform expunerii de motive, ar influența „în mod semnificativ veniturile bugetare”. Conform OUG nr. 19/2021, între 1 aprilie 2021 și 31 decembrie 2021, această facilitate fiscală se suspendă. În această perioadă, cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată, de tipul cheltuielilor „sociale”. Aceste cheltuieli se deduc, împreună cu celelalte cheltuieli sociale ale angajatorilor, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului.

  • Se stabilește modul de decontare a costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune în anul respectiv, pentru asocierile fără personalitate juridică.

În cazul asocierilor fără personalitate juridică, încheiate pe baza unui contract de asociere conform art. 1949 Cod Civil, costul se distribuie proporțional cu cota procentuală  de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere.

  • Se exclud din decontul de taxă (TVA) sumele pentru care organul fiscal s-a înscris la masa credală.

În cazul unui debitor insolvent, care continuă să desfășoare activitate, fie în perioada de observație fie în cazul unui plan de reorganizare, noua prevedere confirmă faptul că sumele înscrise în tabel ca și datorii fiscale ale debitorului insolvent, reprezentând TVA de achitat, nu se mai preiau și în decontul de TVA, cu toate că, teoretic, ele sunt restanțe anterioare.

Astfel, contribuabilul insolvent nu își va mai vedea îngreunată situația prin dublarea căilor de recuperare a TVA-ului scadent anterior (prin procedura insolvenței precum și prin decontul de TVA curent) și va putea desfășura activitate inclusiv în sfera operațiunilor taxabile, fără a avea o povară suplimentară.

  • Se exclud din sfera operațiunilor intracomunitare operațiunile realizate cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Pentru motive evidente, dar cu o mică întârziere, operațiunile realizate cu persoane din Marea Britanie nu mai sunt incluse în sfera operațiunilor intracomunitare, după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

  • Se prelungește termenul limită pentru notificarea organului fiscal în legătură cu intenția de restructurare a obligațiilor bugetare.

Conform OG nr. 6/2019, modificată și actualizată în anul 2020, operatorii economici, care înregistrează obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2020 au posibilitatea să își restructureze atât obligațiile principale cât și cele accesorii, cu condiția notificării organului fiscal despre această intenție.

Dispozițiile OUG nr. 19/2021 extind termenul de depunere a acestei notificări, care a expirat pe 31 martie 2021, până la 30 septembrie 2021.

Solicitarea de restructurare poate fi depusă (ulterior notificării) până pe 31 ianuarie 2022.

Contribuabilii care au depus notificarea privind intenția de restructurare, la data Ordonanței, dar nu depun solicitarea de restructurare până pe 30 iunie 2021, începe sau continuă (după caz) executarea silită. La fel, cei care depun notificarea după data Ordonanței și nu depun solicitarea de restructurare până pe 31 ianuarie 2022 sunt supuși aceluiași tratament.

  • Se prevede posibilitatea anulării dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020.

Chiar dacă obligațiile principale sunt constatate ca urmare a unui raport de inspecție fiscală aflată în derulare la data Ordonanței sau începută după această dată dar înainte de 31 ianuarie 2022, indiferent de data de finalizare a inspecției, accesoriile pot fi anulate.

Condiția e ca obligațiile principale să fie stinse (prin orice modalitate, inclusiv compensare, scutire, dare în plată, etc.) în termenul de plată prevăzut de art. 156 din Codul de Procedură Fiscală, respectiv până pe data de 5 a lunii următoare în cazul comunicării deciziei în intervalul 1-15 a lunii și până pe data de 20 a lunii următoare în cazul comunicării deciziei în intervalul 16-31 din lună.