Nerestituirea bursei de rezidențiat în cazul nerespectării obligației prevăzute de art. 18 alin. (7) din OG nr. 18/2009. RIL

În data de 11.01.2021, în Monitorul Oficial a fost publicată motivarea Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 26/26.10.2020, luată în complet pentru soluționarea recursului în interesul legii.
Obiectul sesizării îl consta problema restituirii sau nerestituirii bursei de rezidențiat în cazul nerespectării obligației prevăzute de art. 18 alin. (7) din OG nr. 18/2009.

Pe scurt, Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, prevede că medicii, medicii dentiști și farmaciștii care promovează concursul de rezidențiat pe post au „obligația de a lucra la unitatea sanitară publică cu care a încheiat contractul individual de muncă un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidențiat”.
Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea civilă a rezidentului, care este obligat la „suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, precum și la restituirea primei de instalare, proporțional cu perioada nelucrată”.

Ca urmare a admiterii sesizării Curții de apel Constanța, Înalta Curte a stabilit că bursa de rezidențiat nu face parte din cheltuielile ocazionate de pregătirea profesională a rezidentului și, ca atare, nu este supusă restituirii.
Hotărârea Înaltei Curți, contrară opiniei exprimate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, se bazează inclusiv pe argumentele prezentate de Academia de Studii Economice din București, în calitate de specialist consultat.

Decizia este obligatorie pentru toate instanțele din România.