Onorarii

Onorariul standard pentru orice avocat este onorariul orar. Aceast tip de onorariu implică plata unei sume de bani pentru o anumită perioadă de timp (în general o oră) petrecută de avocat pentru rezolvarea problemelor clientului, indiferent dacă această perioadă de timp a fost folosită pentru discuții sau întalniri cu clientul, pentru reprezentarea clientului în fața instanțelor de judecată sau altor entități publice sau private sau pentru redactarea de documente în folosul clientului.
În funcție de specificul problemelor clientului și activităților necesare pentru rezolvarea lor, onorariul nostru orar poate varia, limita minimă fiind cea prevăzută de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 82/2020, respectiv 220 lei/oră.


În cazul clienților care au nevoie de un serviciu unic (de exemplu: asistență și reprezentare într-un singur dosar în fața instanțelor judecătorești sau altor autorități jurisdicționale, redactarea unui model de contract sau un alt document juridic sau asistența întro procedură nelitigioasă unică), oferim onorarii forfetare, care includ toate costurile serviciului unic solicitat.
Acest tip de onorariu variază foarte mult, în funcție de complexitatea activității și volumului de muncă necesar pentru aducerea la bun sfârșit a serviciului contractat.


Pentru clienții corporate, oferim servicii de asistență continuă în activitatea curentă, contra unor onorarii de tip „abonament”, care includ un număr de servicii juridice lunare, indiferent de tipul și natura lor.